#TeachPod - Technoleg ac Adnoddau

TeachPod banner.png

Dyma bodlediad yng nghwmni Joanna Evans, Swyddog Technoleg ac Adnoddau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a Mary Richards, sy’n gweithio ar brosiect e-ddysgu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. ‘Technoleg ac Adnoddau’ yw thema'r Podlediad hwn, ac mae’r drafodaeth yn cynnwys Porth Adnoddau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sgwrs am bwrpas y gwaith ymchwil e-ddysgu a wnaed yn y sector ôl-16, a rhai o ganfyddiadau’r gwaith ymchwil. Yn ogystal â thrafod arferion effeithiol wrth ddefnyddio technoleg i greu adnoddau dysgu digidol ac ar gyfer dysgu ac addysgu.

Adnodd Cefnogol

Follow Us

Follow us on social media for updates on all things further education.