#TeachPod - Defnyddio sylwadau llais (Mote) i gefnogi dysgu ac addysgu

TeachPod banner.png

Trafodaeth yn amlygu manteision ychwanegu sylwadau llais Mote i ddogfennau Google er mwyn personoleiddio adborth ar gyfer y dysgwyr.

Supporting Resource

Follow Us

Follow us on social media for updates on all things further education.