Ymgorffori dwyieithrwydd

Bydd y gwrandäwr yn datblygu dealltwriaeth o sut rydym yn ymgorffori Cymraeg yn ein gwersi ac yn rhoi enghreifftiau (rhai syml) o'r pethau y gallent fod yn eu gwneud hefyd yn eu gwersi.

Adnoddau

Follow Us

Follow us on social media for updates on all things ColegauCymru.